West Fork fire from Wolf Creek Pass

    2
    SUN photo/Randi Pierce West Fork fire as seen from Wolf Creek Pass mid-afternoon.
    SUN photo/Randi Pierce
    West Fork fire as seen from Wolf Creek Pass mid-afternoon.